Code Center
بستن
ساید راست
بستن
ساید چپ

دانلود فایل و سورس سه پروژه خرپای مدل شده در Sap

دسته: آموزش Sap
 در ادامه فایل و سورس سه پروژه خرپای مدل شده در Sap را دانلود خواهید نمود. همانطور کهی می دانیم خرپا مجموعه ای از اعضا دو سر مفصل است که تنها نیروی محوری در اعضاء آن وجود دارد.
برچسب ها:

بدون دیدگاه