Code Center
بستن
ساید راست
بستن
ساید چپ

دانلود فایل صوتی آموزش بیمه نامه برای مهندسین

در ادامه فایل صوتی رادیو مهندس با موضوع آموزش بیمه نامه برای مهندسین را دانلود خواهید نمود. مدت زمان آن حدود 36 دقیقه است. در این فایل بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارگران، پیمانکار، مجری، ناظر، افرادی که تحت هر عنوان وارد پروژه ساختمانی می شوند و … بررسی می شود. یک نمونه از مطالب گفته شده در این فایل صوتی: اگر دزدی وارد ساختمانی شد و به علت مناسب نبودن ایمنی آن ساختمان فوت کند، مالک یا سازنده این ساختمان باید دیه اش را بپردازد.

برچسب ها:

بدون دیدگاه