Code Center
بستن
ساید راست
بستن
ساید چپ

دانلود فایل اکسل نمونه محاسبه تعدیل صورت وضعیت

در ادامه فایل اکسل نمونه محاسبه تعدیل صورت وضعیت جناب مهندس فرخ رییسی را دانلود خواهید نمود. مثال موجود در این فایل، برای هر سه رشته ابنیه، برق و مکانیک می باشد. نحوه استفاده از این فایل، در شیت توضیحات تشریح شده است و با تشکر از ایشان.

برچسب ها:

بدون دیدگاه