Code Center
بستن
ساید راست
بستن
ساید چپ

دانلود مقاله طراحی سازه های فولادی بر اساس UBC97-ASD

در ادامه مقاله طراحی سازه های فولادی بر اساس آیین نامه UBC97-ASD را دانلود خواهید نمود. در این مقاله آیین نامه UBC97-ASD به عنوان آیین نامه جانبی انتخاب و ضوابط آن با مبحث دهم مقایسه می شود. سپس نحوه طراحی ساختمان های فولادی در Etabs بر اساس این آیین نامه و نحوه تنظیم پارامترهای طراحی توضیح داده می شود. تهیه کنندگاه این مقاله آقایان علی سیفی و مهدی هادیزاده بزاز می باشند.

برچسب ها:

بدون دیدگاه