Code Center
بستن
ساید راست
بستن
ساید چپ

دانلود ضوابط ایمنی معماری برای آتش سوزی ساختمان

در ادامه ضوابط ایمنی معماری برای آتش سوزی ساختمان را دانلود خواهید نمود. این ضابطه 37 صفحه دارد. ورژن ها جدیدتر این ضابطه از فایل سیویل یا سایت آتش نشانی قابل دانلود است. ضوابط ایمنی معماری شامل ضوابط مسیرهای فرار، تعداد و نحوه اجرای پلکان ها و … می باشد. به امید اینکه با اجرای این ضابطه، هیچ حادثه آتش سوزی ای نداشته باشم.

برچسب ها:

بدون دیدگاه