Code Center
بستن
ساید راست
بستن
ساید چپ

دانلود سوالات آزمون نظام مهندسی عمران نظارت مرداد 94

آزمون نظارت نظام مهندسی عمران در سال 94 دیروز پنجشنبه (94/05/01) در سراسر کشور برگزار شد. از این رو در ادامه سوالات دوره مرداد ماه 94 از آزمون نظام مهندسی برای رشته نظارت را دانلود خواهید نمود. این نسخه، نسخه نهایی منتشر شده توسط سایت مقررات ملی است که با کلید می باشد.

سوالات دفترچه A با B تفاوتی با هم ندارد منتهی فقط ترتیب سوالات عوض شده است. در ادامه سوالات دفترچه A را دانلود خواهید نمود.

برچسب ها:

بدون دیدگاه