Code Center
بستن
ساید راست
بستن
ساید چپ

دانلود سمینار بررسی اتصالات جوشی و چالش های فرا رو

در ادامه سمینار بررسی اتصالات جوشی و چالش های فرا رو را دانلود خواهید نمود. این سمینار که به صورت فایل PDF در 96 صفحه آماده دانلود می باشد. این سمینار حاوی عکس ها و نکات خوبی در مورد ضعف های اجرایی جوشکاری و جوش می باشد. سرفصل ها:
معرفی انجمن جوشکاری امریکا
تعریف کد و استاندارد
حد پذیرش
جوش ماهیچه ای
اشکالات رایج در اجرای جوش های ماهیچه ای
آشنایی با سطوح مهارتی گواهینامه های فنی و حرفه ای
اشکال خاموش
روشهای برطرف کردن عیوب
چالش های فرارو

برچسب ها:

بدون دیدگاه