Code Center
بستن
ساید راست
بستن
ساید چپ

دانلود جزوه روابط و نحوه استفاده از نتایج آزمایش SPT

در ادامه جزوه 14 صفحه ای در مورد آزمایش نفوذ استاندارد (SPT یا Standard Penetration Test) و نحوه استفاده از نتایج آزمایش SPT را دانلود خواهید نمود. با توجه به مشکلات تهیه نمونه های دست نخورده استفاده از آزمون های صحرایی نفوذ به سرعت در حال گسترش می باشد و یکی از روش های متداول تهیه نمونه های دست نخورده روش SPT می باشد.

برچسب ها:

بدون دیدگاه