Code Center
بستن
ساید راست
بستن
ساید چپ

دانلود راهنمای طرح اختلاط ملی بتن ایران

در ادامه راهنمای طرح اختلاط ملی بتن ایران را دانلود خواهید نمود. در مقدمه این راهنما علت استفاده نکردن از طرح اختلاط آیین نامه های معتبر جهان را بیان کرده است.

برچسب ها:

بدون دیدگاه