Code Center
بستن
ساید راست
بستن
ساید چپ

دانلود راهنمای آیین نامه AISC در مورد بیس پلیت

در ادامه راهنمای آیین نامه AISC در مورد بیس پلیت را دانلود خواهید نمود. AISC (آیین نامه فولاد آمریکا) برای هر یک از مباحث خود اقدام به انتشار یک راهنما نموده است که در ادامه سعی خواهم کرد برای تک تک مباحث این راهنما ها را قرار دهم. زبان این راهنما، انگلیسی است. دوستانی که به دنبال حداقل و حداکثر ضخامت گروت زیر بیس پلیت ستون ها هستند در این راهنما به جواب خودشون می رسند. این راهنما، 60 صفحه دارد.

بدون دیدگاه