Code Center
بستن
ساید راست
بستن
ساید چپ

دانلود دستورالعمل طرح، اجرا و نگهداری آسفالت متخلخل نشریه 1-384

در ادامه دستورالعمل طرح، اجرا و نگهداری آسفالت متخلخل نشریه 1-384 را دانلود خواهید نمود. این دستورالعمل برای سال 94 بوده و 82 صفحه دارد.

آسفالت متخلخل، دارای دانه بندی باز می باشد، که مقدار مصالح ریزدانه و فیلر در آن کم می باشد. مهم ترین ویژگی مخلوط آسفالت متخلخل، داشتن میزان فضای خالی زیاد (بالای 20 درصد) می باشد. استفاده از آسفالت متخلخل در برخی مناطق با اهداف خاص طراحی و اجرا می گردد. مهم ترین این اهداف زهکشی مناسب در شرایط با بارندگی زیاد می باشد، که استفاده از آسفالت متخلخل، باعث افزایش مقاومت لغزشی و همچنین افزایش فاصله دید می گردد. بنابراین استفاده از این نوع مخلوط در شرایط جوی بارندگی منجر به افزایش ایمنی می گردد. جذب سر و صدا از خصوصیات دیگری است، که بدلیل درصد فضاهای خالی زیاد در لایه آسفالت متخلخل ایجاد می شود.

برچسب ها:

بدون دیدگاه