Code Center
بستن
ساید راست
بستن
ساید چپ

دانلود 1000 لغت پرکاربرد زبان انگلیسی

یک سوم کل نوشته‌های انگلیسی جهان فقط با همان ۲۵ کلمه‌ی اول لیست اشغال شده است! اگر ۱۰۰ کلمه‌ی اول را بدانید نیمی از کل متون انگلیسی جهان را می‌فهمید! و ۳۰۰ کلمه‌ی اول ۶۵٪ از کل نوشته‌های مکتوب انگلیسی را به خود اختصاص می‌دهند. این توضیحی است که در فایل 1000 لغت پرکاربرد زبان انگلیسی آورده شده است. قضاوت درستی یا نادرستی آن با دوستان.

برچسب ها:

بدون دیدگاه