Code Center
بستن
ساید راست
بستن
ساید چپ

دانلود گزارش کار آزمایش ارزش ماسه ای S.E

در ادامه گزارش کار آزمایش ارزش ماسه ای S.E را دانلود خواهید نمود. تهیه کنندگان این گزارش آقایان محمد مهدی حاجی زمانی، حبیب فتحی و مهرداد آریان پور می باشند. ارزش ماسه ای آزمایشی است که برای تعیین درصد خاک رس در ماسه استفاده می شود. ماسه بتن نباید دارای ذرات ردشده از الک 200 (مرز جدایی شن و ماسه از لای و رس) باشد زیرا  این ذرات باعث عدم چسبیدن سیمان به سنگدانه می شود.

برچسب ها:

بدون دیدگاه