Code Center
بستن
ساید راست
بستن
ساید چپ

دانلود ویرایش پنجم کتاب Programming the Finite Element Method

در ادامه ویرایش پنجم کتاب Programming the Finite Element Method را دانلود خواهید نمود. این کتاب برای سال 2013 بوده و نویسندگان آن آقایان I. M. Smith, D. V. Griffiths, L. Margetts می باشند. این کتاب به زبان انگلیسی بوده و 684 صفحه دارد.

برچسب ها:

بدون دیدگاه