Code Center
بستن
ساید راست
بستن
ساید چپ

دانلود نرم افزار تعیین ضریب طول موثر ستون

در ادامه نرم افزار تعیین ضریب طول موثر ستون را دانلود خواهید نمود. با استفاده از نرم افزار تعیین ضریب طول موثر ستون می توان تنها با وارد کردن وضعیت قیدهای دو طرف ستون (مفصلی، غلتکی، گیردار و آزاد و …) به راحتی ضریب طول موثر هر نوع ستونی را محاسبه کرد.

برچسب ها:

بدون دیدگاه