Code Center
بستن
ساید راست
بستن
ساید چپ

دانلود مقاله بلوک های سبک NAAC

در ادامه مقاله بلوک های سبک NAAC را دانلود خواهید نمود. سرفصل ها:

بلوک NAAC
اعم مشخصات فنی و ویژگی های بلوک های NAAC
مقاومت در برابر حریق و شعله های آتش بلوک های NAAC
ضریب هدایت حرارتی بلوک های NAAC
مقاومت فشاری بلوک های NAAC
میزان جذب آب و رطوبت بلوک های NAAC
جمع شدگی خطی بلوک های NAAC
وزن مخصوص خشک ظاهری بلوک های NAAC
عایق صوت بلوک های NAAC
شکل و ابعاد بلوک های NAAC
کارپذیری بلوک های NAAC
قابلیت دیوارچینی بلوک های NAAC با استفاده از چسب های مخصوص

برچسب ها:

بدون دیدگاه