Code Center
بستن
ساید راست
بستن
ساید چپ

دانلود مراحل صدور پروانه ساختمان

همانطور که همه اطلاع داریم برای ساختن یک ساختمان در حوزه شهری باید از شهرداری همان شهر مجوز یا به اصطلاح پروانه بگیریم. در ادامه یک فایل 2 صفحه ای و همچنین یک فلوچارت از مراحل صدور پروانه ساختمان را دانلود خواهید نمود.

برچسب ها:

بدون دیدگاه