Code Center
بستن
ساید راست
بستن
ساید چپ

دانلود فیلم واژگون شدن تراک میکسر

در ادامه فیلم واژگون شدن تراک میکسر را دانلود خواهید نمود. مدت زمان این فیلم حدود 1 دقیقه است و تراک میکسر هنگام دور زدن در یک شیب زیاد واژگون شده است. این حادثه در ایران نیست.

برچسب ها:

بدون دیدگاه