Code Center
بستن
ساید راست
بستن
ساید چپ

دانلود فیلم میز لرزه یا شبیه ساز زلزله

در ادامه فیلم میز لرزه یا شبیه ساز زلزله را دانلود خواهید نمود. تعداد این فیلم ها 9 عدد می باشد و در موقعیت های مختلف اثر لرزش را بر روی ساختمان و تجهیزات داخلی آن به نمایش می گزارد. این میزها امکان مشاهده رفتار دینامیکی سازه را برای محققین فراهم می نمایند. تکان های میز باید به نحوی باشد که حرکات زمین را در طول یک زلزله واقعی مشابه سازی کند. به امید اینکه خانه های ایمن داشته باشیم تقدیم شما.

برچسب ها:

بدون دیدگاه