Code Center
بستن
ساید راست
بستن
ساید چپ

دانلود فیلم تاثیر FRP بر مقاومت فشاری بتن استوانه ای

همه می دونیم یکی از روش های متداول مقاوم سازی سازه های بتنی استفاده از FRP است اما شاید با روش های آزمایشگاهی تاثیر استفاده از FRP رو ندیده ایم. از این رو ذر ادامه در یک فیلم مقایسه ای، مقاومت فشاری نمونه بتنی استوانه ای در حالت بدون محصور شدن با FRP در حدود 259 کیلونیوتون و در حالت محصور شدگی با FRP در حدود 549 کیلونیوتون به دست آمده که می شه چیزی حدود 2 برابر.

برچسب ها:

بدون دیدگاه