Code Center
بستن
ساید راست
بستن
ساید چپ

دانلود فرم گزارش تخلف مالک یا کارفرما

دسته: فرمها

در بعضی موارد که مالک یا کارفرما از تذکرات و نظارت مهندس ناظر تخطی می کند فرمی مورد نیاز است که تخلفات مربوطه را به شهرداری گزارش دهد. رو نوشت این فرم به سازمان نظام مهندسی می باشد. از این رو در ادامه می توانید این فرم را دانلود نمایید.

برچسب ها:

بدون دیدگاه