Code Center
بستن
ساید راست
بستن
ساید چپ

دانلود عکس های انواع اتصالات مفصلی

در ادامه عکس های انواع اتصالات مفصلی را دانلود خواهید نمود. در استاتیک و تحلیل سازه ها، روی کاغذ خیلی راحت اتصالات مفصلی رو می کشیدیم اما شاید کمتر با کاربرد اتصالات مفصلی در سازه ها آشنا باشیم. از این رو در ادامه یک فایل PDF در 18 صفحه، به صورت تصویری انواع اتصالات مفصلی را نشان می دهد که کمک زیادی در شناخت و کاربرد این اتصالات خواهد کرد.

برچسب ها:

بدون دیدگاه