Code Center
بستن
ساید راست
بستن
ساید چپ

دانلود سمینار بهسازی خاک با روش زهکشی

در ادامه سمینار بهسازی خاک با روش زهکشی را دانلود خواهید نمود. این سمینار 237 صفحه ای توسط جناب مهندس داوودبیگی تهیه شده است. زهکشی درلغت به معنی خارج کردن آب اضافی از زمین می باشد و یکی از کارهایی است که از 2000 سال قبل رایج بوده لذا زهکشی فقط سرعت خروج آب را زیاد می کند. سرفصل ها:
کلیات زهکشی
سیستم زهکشی سطحی
ژئوسنتتیک ها
سیستم زهکشی زیرزمینی
طراحی زهکش دربرابر روانگرایی
مطالعات موردی

برچسب ها:

بدون دیدگاه