Code Center
بستن
ساید راست
بستن
ساید چپ

دانلود جملات پر کاربرد زبان انگلیسی

در ادامه دانلود جملات پر کاربرد زبان انگلیسی را دانلود خواهید نمود. در این فایل 4 صفحه که جملات پرکاربرد زبان انگلیسی به همراه ترجمه فارسی آنها آمده است دارای 200 جمله است.

برچسب ها:

بدون دیدگاه