Code Center
بستن
ساید راست
بستن
ساید چپ

دانلود جزوه هیدرولوژی دکتر تلواری

در ادامه جزوه هیدرولوژی دکتر عبدالرسول تلواری را دانلود خواهید نمود. هیدرولوژی علم مطاله آب کره زمین است و در مورد پیدایش، چرخش، توزیع آب در طبیعت خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آب، واکنش های آب در محیط و ارتباط آن با موجودات زنده بحث می کند. سرفصل ها:
آب و هوا و ریزش های جوی ( هیدرومتئورولوژی)، حوضه آبریز و مشخصات آن، بارندگی، تبخیر و تعرق، نفود آب در خاک، آب های زیرزمینی، روان آب سطحی و آب دهی، برآورد سیلاب، هیدروگراف واحد، روند سیل ، آمار و احتمال در هیدرولوژی و هیدرومتری و رسوب سنجی.

برچسب ها:

بدون دیدگاه