Code Center
بستن
ساید راست
بستن
ساید چپ

دانلود جزوه فتوگرامتری 1 و 3 مهندس نقدی

در ادامه جزوه فتوگرامتری 1 و 3 مهندس نقدی را دانلود خواهید نمود. این جزوات به صورت دست نویس تهیه شده است. فتوگرامتری به معنای عملیات اندازه گیری روی عکس می‌ باشد که شامل عکس برداری از اشیا، اندازه گیری تصاویر اشیا روی عکس ظاهر شده و تبدیل این اندازه‌ها به شکلی قابل استفاده (مثلاً نقشه‌های توپوگرافی) می باشد.

برچسب ها:

بدون دیدگاه