Code Center
بستن
ساید راست
بستن
ساید چپ

دانلود جزوه درس مهندسی ارزش دکتر سارنگ

در ادامه جزوه درس مهندسی ارزش یا تحلیل ارزش دکتر امین سارنگ (دکترای مهندسی منابع آب از دانشگاه شریف و استادیار دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران) را دانلود خواهید نمود. این جزوه به صورت تایپ شده بوده و 238 صفحه دارد. مهندسی ارزش روشی سیستماتیک، نظام‌ یافته و مبتنی بر خلاقیت و کارگروهی برای حل مسأله، کاهش هزینه و بهبود عملکرد و کیفیت پروژه‌ها، محصولات و فرآیندها است. مهندسی ارزش به کمک گستره وسیعی از دانش و تجربیات متخصصین و با تمرکز بر کارکردهای پروژه، محصول یا فرآیند نتایج قابل اجرا برای بهبود را به سرعت ارایه می‌کند.

بدون دیدگاه