Code Center
بستن
ساید راست
بستن
ساید چپ

دانلود جزوه انواع جوش و روش های جوشکاری مهندس شهیدزاده

در ادامه جزوه انواع جوش و روش های جوشکاری مهندس شهیدزاده را دانلود خواهید نمود. این جزوه 71 صفحه دارد و در مورد انواع جوش (گوشه، شیاری، انگشتانه و کام) و روش های جوشکاری صحبت می کند.

برچسب ها:

بدون دیدگاه