Code Center
بستن
ساید راست
بستن
ساید چپ

دانلود آنالیز فهرست بهای ابنیه سال 1388

آنالیز فهرست بهای ابنیه سال 1388 را در ادامه دانلود خواهید نمود. این فایل 1216 صفحه دارد و آنالیز تمامی آیتم های فهرست بهای ابنیه را آورده است. همانطوری که می دانید در قیمت های داده شده در فهرست بها، قیمت خرید مصالح، نیروی انسانی برای اجرا، هزینه حمل مصالح و هزینه ماشین آلات لحاظ شده است. با استفاده از آنالیز فهرست بها می توان قیمت جدید یک آیتم را به دست آورد.

بدون دیدگاه