Code Center
بستن
ساید راست
بستن
ساید چپ

دانلود آشنایی با ساختار و قواعد مقاله نویسی

برای دوستان محققی که می خواهند با ساختار یک مقاله از جمله چکیده یا Abstract، واژگان کلیدی، مقدمه، موارد و روش ها، حوزه پژوهش، نتایج و بحث، پیشنهاد و مراجع آشنایی پیدا کنند به ادامه مطلب مراجعه کنند. تهیه کننده این آموزش جناب مهندس سروش شرقی از دانشکاه ایت ا…العظمی بروجردی می باشند. تشکر از ایشان

بدون دیدگاه