Code Center
بستن
ساید راست
بستن
ساید چپ

دانلود جزوه اصول مهندسی زلزله دانشگاه امیرکبیر دکتر تهرانی زاده

در ادامه جزوه اصول مهندسی زلزله دانشگاه امیرکبیر دکتر تهرانی زاده را دانلود خواهید نمود. این جزوه 243 صفحه ای توسط جناب مهندس حمید کاظم از سر کلاس جناب دکتر تهرانی زاده نوشته شده است.

برچسب ها:

بدون دیدگاه