Code Center
بستن
ساید راست
بستن
ساید چپ

دانلود جزوه فولاد 2 دانشگاه شریف دکتر احمدی زاده

در ادامه جزوه فولاد 2 دکتر احمدی زاده دانشگاه شریف را دانلود خواهید نمود. این جزوه حاصل زحمات دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف می باشد که دانسته های خود از حضور در کلاس استاد محترم، دکتر احمدی زاده را مکتوب کرده اند. این جزوه دست نویس 93 صفحه دارد.

برچسب ها:

بدون دیدگاه