Code Center
بستن
ساید راست
بستن
ساید چپ

دانلود جزوه آموزش تعمیر، مرمت و تقویت سازه ها

در ادامه جزوه آموزش تعمیر، مرمت و تقویت سازه ها دکتر غفارزاده را دانلود خواهید نمود. این جزوه 97 صفحه دارد و برای دوره ارتقاء پایه 2 به 1 می باشد و حاوی عکس ها و نکات متعددی در مورد بهسازی سازه ها است.

برچسب ها:

بدون دیدگاه