Code Center
بستن
ساید راست
بستن
ساید چپ

دانلود ترکیب بارهای طراحی ساختمان بتنی و فولادی طبق ACI و AISC و مقررات ملی

در ادامه ترکیب بارهای طراحی ساختمان بتنی و فولادی طبق ACI و AISC و مقررات ملی ساختمان ایران را دانلود خواهید نمود. در فایلی که دانلود خواهید نمود یک فایل pdf توضیحات کامل در مورد ترکیبات بارگذاری و همچنین یک فایل source از نرم افزار etabs شامل کلیه ترکیبات بار و تنظیمات  وجود دارد. فقط یک نکته این که آیین نامه مورد استفاده در این وحدت رویه عبارت است از:

ASCE / SEI 7-10
ASCE Standard [ ASCE/SEI 7-10 ] – Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures
ANSI / AISC 360-10 – Specification for Structural Steel Buildings
ACI 318M-11 – Building Code Requirements for Structural Concrete

مبحث 6 و 10 سال 92 و آیین نامه 2800 ویرایش سوم.
نقل قول: به منظور ایجاد وحدت رویه در انجام محاسبات سازه، کاهش خطاهای احتمالی در فرضیات اولیه طراحی ناشی از سوء تعبیر مهندسان در برداشت از آیین نامه ها، و در نتیجه سهولت انجام بازبینی دفترچه های محاسباتی، کارگروه سازه مدیریت کنترل و نظارت ساختمان شهرداری شیراز اقدام به تدوین دستورالعمل مربوط به ترکیب بارها در طراحی ساختمان های متعارف به روش حالت های حدی بر اساس آئین نامه های معتبر بین المللی نموده است.

برچسب ها:

بدون دیدگاه