Code Center
بستن
ساید راست
بستن
ساید چپ

دانلود سمینار بررسی سازه ای دیوارهای جدا کننده دکتر تابش پور

در ادامه سمینار بررسی سازه ای دیوارهای جدا کننده دکتر تابش پور (استاد دانشگاه شریف) را دانلود خواهید نمود. این سمینار در خرداد سال 89 به مناسبت بیستمین سالگرد زلزله رودبار و منجیل برگزار شد. فایل این سمینار که در ادامه آن را دانلود خواهید نمود 85 صفحه دارد. عنوان این سمینار “چگونه اثر دیوار را در بازگذاری لرزه ای و طراحی در نظر بگیریم ؟” است که حاوی نکات فوق العاده ای از آیین نامه 2800 است.

برچسب ها:

بدون دیدگاه