Code Center
بستن
ساید راست
بستن
ساید چپ

ایده خلاقانه برای خروج انرژی انفجار با blast shaft

blast shaft نام ایده ای خلاقانه برای کاهش اثرات انفجار در ساختمان ها با خروج انرژی انفجار است. در ادامه فایل معرفی این ایده را دانلود خواهید نمود. فایل به زبان انگلیسی است و 3 صفحه دارد.

برچسب ها:

بدون دیدگاه