Code Center
بستن
ساید راست
بستن
ساید چپ

دانلود انیمیشن نحوه اجرای واتر استاپ Water Stop

در ادامه انیمیشن نحوه اجرای واتر استاپ Water Stop را دانلود خواهید نمود. با گذشت چند سال از عمر سازه و بررسی شرایط آرماتورها و بتن مشاهده می‌کنیم آرماتورهای طولی و عرضی که در سمت آبگیر سازه قراردارند به واسطه عبور آب از طریق درز سرد موجود بین مقاطع بتن ریزی شده و لوله‌ های موئین ناشی از تبخیر آب بتن، دچار زنگ زدگی شده که در برخی از موارد با انبساط ۶ الی ۱۵ درصدی حجم آرماتورها، بتن دچار ترک خوردگی می‌گردد. برای آب بندی یک سازه بتنی باید دو کار اساسی صورت بگیرد: 1- آب بندی خود بتن توسط بتن مناسب 2- آب بندی درزهای بتن توسط واتراستاپ، که هر دو صورت می‌ بایست برقرار باشد.

برچسب ها:

بدون دیدگاه