Code Center
بستن
ساید راست
بستن
ساید چپ

دانلود فیلم اثر FRP در افزایش مقاومت خمشی عضو خمشی

در ادامه فیلم اثر FRP در افزایش مقاومت خمشی عضو خمشی را دانلود خواهید نمود. همانطور که در فیلم دیده می شود در ناحیه کششی یک عضو خمشی (ورق) چند نوار FRP قرار داده می شود تا ظرفیت خمشی عضو خمشی افزایش یابد. مدت زمان این فیلم حدود 3 دقیقه است.

برچسب ها:

بدون دیدگاه