Code Center
بستن
ساید راست
بستن
ساید چپ

دانلود آیین نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاه

در ادامه آیین نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاه را دانلود خواهید نمود. این آیین نامه 100 صفحه دارد و سرفصل ها:
ساختمان
روشنایی
تهویه و حرارت
جلوگیری از آتش سوزی و مبارزه با حریق
ماشین آلات، پوشش و حفاظ ماشین آلات
وسایل الکتریکی و …

برچسب ها:

بدون دیدگاه