Code Center
بستن
ساید راست
بستن
ساید چپ

دانلود آیین نامه طرح و محاسبه پل های بتن آرمه نشریه 389

در ادامه آیین نامه طرح و محاسبه پل های بتن آرمه نشریه 389 را دانلود خواهید نمود. این نشریه بخش الحاقی به آیین نامه بتن ایران “آبا” بوده که تاریخ آخرین انتشار آن برای سال 1387 بوده است. نقل قول: از آنجا که پل ها در حد متعارف خود سازه های نه چندان پیچیده ای هستند و مشابهت زیادی با سازه های ساختمان ها دارند، ضوابط تحلیل و طراحی آنها تفاوت چندانی با آنچه برای ساختمان ها تهیه شده، ندارد. به این علت در این الحاقیه نباید انتظار مطالب خاص زیادی داشت.

برچسب ها:

بدون دیدگاه