Code Center
بستن
ساید راست
بستن
ساید چپ

دانلود آموزش نرم افزار آباکوس ABAQUS مهندس سورگی

دسته: آموزش Abaqus

در ادامه آموزش نرم افزار ABAQUS مهندس سورگی را دانلود خواهید نمود. این آموزش به زبان فارسی بوده و 211 صفحه دارد. نرم افزار آباکوس یکی از نرم افزارهایی است که تحلیل اجزاء محدود را به خوبی انجام می دهد و در کارهای تحقیقاتی استفاده های فراوانی دارد. آقای سورگی از دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد بوده اند.

برچسب ها:

بدون دیدگاه