Code Center
بستن
ساید راست
بستن
ساید چپ

دانلود آموزش بهسازی لرزه‌ ای ساختمان های موجود بخش اول

در ادامه جزوه آموزش بهسازی لرزه‌ ای ساختمان های موجود دکتر تابش پور (استاد دانشگاه شریف) را دانلود خواهید نمود. این جزوه به صورت دستنویس در 160 صفحه بوده و مربوط به دوره آموزشی در سازمان نوسازی مدارس استان مرکزی (اراک) در سال 1388 می باشد. این جزوه توسط خانم آزاده نوری از فیلم های اموزشی این دوره تهیه شده است و با تشکر از ایشان تقدیم شما.

برچسب ها:

بدون دیدگاه