Code Center
بستن
ساید راست
بستن
ساید چپ

دانلود فیلم آزمایش کشش فولاد و ترسیم نمودار تنش کرنش

در ادامه فیلم آزمایش کشش فولاد و ترسیم نمودار تنش کرنش (حدود 9 دقیقه و به زبان انگلیسی) را دانلود خواهید نمود. در این فیلم به صورت لحظه به لحظه نمودارد بار تغییر مکان، حین بارگذاری ترسیم می شود. نتایج حاصل از تست کشش برای طراحان و مهندسان حائز اهمیت فراوان است و در تعیین مدول الاستیسیته، تنش تسلیم فولاد و … کاربرد دارد.

برچسب ها:

بدون دیدگاه